top of page

SANDERSTØLEN VANNVERK

Privat vann- og renseanlegg på Sanderstølen
Om oss

OM VANNVERKET

Sanderstølen Vannverk er et privateiet vannverk lokalisert på Sanderstølen i Valdres - Vi forsyner og håndterer vann og avløp til hotellet, omkringliggende boliger og hytter. Vannverket drives etter et selvkostprinsipp slik at kostnadene for drift, vedlikehold, investering og utvikling skal dekkes av brukerne. Styret i selskapet fastsetter årlig satsene for bruk og tilkobling til anlegget basert på forrige års regnskaper, forventede kostnader og investeringsbehov. Evt. overskudd for de respektive år avsettes til fremtidige investeringer, slik at det ikke utbetales utbytte til vannverkets eiere. 

Vannmåleskjema

VANNMÅLESKJEMA

Fyll ut og send inn skjema under. 

VEDTEKTER OG VILKÅR

VEDTEKTER OG VILKÅR

Klikk og last ned

KONTAKT
bottom of page